Bài mới trên hồ sơ

OPENING CEREMONY CHUNG KẾT THẾ GIỚI VUA QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bình thường Tiger Sugar đắt dữ dội nên chỉ dám biết hong dám mua. Nay bắt được sale hí hửng mua về uống nhưng có ai nghĩ trân châu đường đen của TS bị ngọt quá không :(( Cuồng ngọt như mình còn thấy nó bị ngọt quá đáng huhu
Cậu có biết ganbare có nghĩa là gì không?
- Nghĩa là gì?
- Ý nói cậu hãy cố lên và can đảm đấy!