Tóc của anh trưởng ban FFRadio

#1
Ôi, lần đầu trong đời em được nhìn thấy một con người với sự biến đổi đa dạng với phong cách độc đáo và mới lạ. Những kiểu tóc của anh tuy không tạo nên xu thế nhưng đều đúng với 3 tiêu chí độc-lạ-đú. Mong rằng một ngày em có đủ can đảm để theo anh cùng tạo nên xu thế mới <3