Tâm sự sinh viên năm nhứt

Vũ Hương

Má bứ có 4 chữ và Lồi có 3 chữ nhưng má tui bứ
Ban Truyền Thông
#1
Warning: Vô cùng nghiêm túc
Hello cả nhà iu, topic này lập ra để các anh chị năm nhất chia sẻ những khó khăn hay niềm vui của mình ở FTU ^^
 
Sửa lần cuối: