Tại sao đồng phục FORUM có màu đen?

Cuced

Active Member
Ban Tổ chức
#42
Đã là màu đen là siêu kết rồi ạ <3 xong hoodie des cũng thật là ngầu, chỉ mong đến mùa đông để được mặc ^^
 

Bùi Thanh Hoa

Member
Ban Tổ chức
#44
Đếm từng ngày áo đồng phục Forum về với iêmmm<3<3, mùa đông em sẽ mặc áo khoác Forum, mùa hè sẽ mặc áo sơ mi xanh xanh sang sang hihi. Đồng phục Forum đi cùng em đến muôn nơi