Ở FTU.

Bình Phuồi

I am Bứ. Or else, Phuồi
Ban Tổ chức
#10
Một buổi chiều tà khi trời nhá nhem
Họ đụng phải nhau tại một con hẻm
Dù mắt tèm nhem nhưng tim lại thấy
Một gương mặt là định mệnh của nhau
Và...
Chong chóng chỉ quay khi trời có gió
Anh chỉ cười khi tìm thấy em
 

Strawberrylinh

Call me Dâu
Ban Tổ chức
#11
Có một ngày trời xanh mây trắng
Cậu ấy cười như nắng ban mai
Tôi đứng ngắm ngẩn ngơ nhìn ánh nắng
Chợt thấy lòng trong vắt như trời xanh.
 

Strawberrylinh

Call me Dâu
Ban Tổ chức
#20
Life is short, youth is finite, and opportunities endless. Have you found the intersection of your passion and the potential for world-shaping positive impact? If you don't have a great idea of your own, there are plenty of great teams that need you - unknown startups and established teams in giant companies alike.