Làm sao để A vĩ mô trong khi k học gì và k hiểu gì và k muốn học và cô trông chặt vl ạ?

Le Thuy Tiennnnn

bône
Ban Truyền Thông
#1
em có một tham vọng to lớn là dc A vĩ mô =))) xin cạ nhà iu hãy cứu giúp bôn cute dzới mai em thi giữa kì trong tình trạng não rỗng tuếch k hiểu gì mà bayh em còn deadline pentool và premiere và deadline làm thơ 20/11 cứu cứu sos alo 1234
 

quturu

MC Cáo
Ban FFRadio
#2
em có một tham vọng to lớn là dc A vĩ mô =))) xin cạ nhà iu hãy cứu giúp bôn cute dzới mai em thi giữa kì trong tình trạng não rỗng tuếch k hiểu gì mà bayh em còn deadline pentool và premiere và deadline làm thơ 20/11 cứu cứu sos alo 1234
kệ em, đồ phản bộiiiii