International Business Law

#1
Em chào mọi người,
Em ngoi lên đây với mong muốn xin đề thi của môn Introduction to Business Law của khoa Quốc Tế trường mình ạ.
Ai có lưu giữ lại đề (có đáp án thì càng tốt ạ) có thể cho em xin lại được không ạ?
Em học cô Nguyễn Quỳnh Yến ạ
 
#3
Em chào mọi người,
Em ngoi lên đây với mong muốn xin đề thi của môn Introduction to Business Law của khoa Quốc Tế trường mình ạ.
Ai có lưu giữ lại đề (có đáp án thì càng tốt ạ) có thể cho em xin lại được không ạ?
Em học cô Nguyễn Quỳnh Yến ạ
học đi em ơi trên này không có đâu dựa vào sách mà cô đưa ý
 
#4
Đến sinh viên trường luật còn chưa chắc đã nhớ được hết toàn bộ điều luật đó nữa là sinh viên kinh tế