hỗ trợ phân tích dữ liệu

#1
chào các bạn, có bạn nào làm luận văn chuyên ngành quản trị mà vướng mắc xử lý dữ liệu hãy liên hệ với mình!