Bản nhạc hôm nay của bạn là gì...?

Có ai có nhạc không lời kiểu gia điệu buồn nhưng âm thanh réo rắt bằng guitar á. Ý là nghe sâu sắc :))) không biết nói làm sao nữa, kiểu như bài Angle sad nhưng không lời