ngữ pháp n3

  1. thao.kosei

    Phân biệt に際して và にあったて

    Trong ngữ pháp N3, に際して và にあったて đều được đến với ý nghĩa là "khi", nhưng bạn có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai cụm từ này không? Cùng tìm hiểu qua bài học sau đây nhé! 1. に際して Ý nghĩa: Nhân dịp (thường vào một sự kiện nào đó) Ví dụ: (1) お別(わか)れに際(さい)して一言(ひとこと)ご挨拶(あいさつ)を申(もう)し上(あ)げます。...