kế toán tài chính

  1. thaor

    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

    Có ai có tài liệu bài tập môn kế toán tài chính không cho em xin với ạ. Em tìm trên mạng mà tài liệu bài tập khan hiến quá :(( tiện cho em xin rì viu về cô Phương Thảo với ạ :3