Kết quả tìm kiếm

  1. Le Thuy Tiennnnn

    Làm sao để A vĩ mô trong khi k học gì và k hiểu gì và k muốn học và cô trông chặt vl ạ?

    em có một tham vọng to lớn là dc A vĩ mô =))) xin cạ nhà iu hãy cứu giúp bôn cute dzới mai em thi giữa kì trong tình trạng não rỗng tuếch k hiểu gì mà bayh em còn deadline pentool và premiere và deadline làm thơ 20/11 cứu cứu sos alo 1234
  2. Le Thuy Tiennnnn

    giờ này ai còn thức?

    3:20 am thứ 3 ngày 6 tháng 11 năm 2019 yayy