Roy
Tham gia
Thích
30

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Vì lòng đố kỵ, ai cũng tưởng người khác muốn hại mình. Mất niềm tin cả nơi anh em chiến hữu là điều tai hại nhất.
    "Roy" chính là chữ "Roi" trong tiếng Pháp, nghĩa là "vua". Roy không biết tiếng Pháp nhưng cái nickname này có vẻ dễ thương nên để thôi.
    Đàn ông gần gũi với nhau làm tăng mức độ Oxytocin, hay còn gọi là "Hormone Âu Yếm", khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…