Có bao giờ bạn nghĩ bao giờ cuộc đời mình sẽ kết thúc và kết thúc như thế nào không?
Có bao giờ bạn dừng lại và xem mình đã làm được những gì và còn muốn làm những gì?

Vậy, bạn đã từng nghe “Bucket list” chưa? Nó là một danh sách của tất cả các mục tiêu mà bạn muốn đạt được, những ước mơ mà bạn muốn thực hiện và những kinh nghiệm sống mà bạn muốn trải qua trước khi chết. Nếu bạn không sống bởi những ước mơ, những mục tiêu, những kế hoạch thì có thể, bạn sẽ dùng hầu hết quỹ thời gian của mình cho những hoạt động bất chợt ngày qua ngày.
Có bao giờ bạn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh và mình dường như không thể nắm bắt được nó. Hay bạn bỗng dưng cảm thấy lạc lõng, vô vị bởi không xác định được mục tiêu của cuộc sống; cuộc sống của bạn cứ trôi qua, ngày lại ngày một cách máy móc, giản đơn và không có gì theo ước muốn, mục tiêu, sở thích của bạn?

Nếu như, bạn chỉ có một ngày hôm nay để sống thì bạn sẽ làm điều gì đầu tiên?

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN