Từ vựng Kanji liên quan đến “Nam” (男)

#1
Từ vựng Kanji liên quan đến “Nam” (男) mang nghĩa là con trai, có thể kết hợp với nhiều từ khác mang những nghĩa đa dạng khác nhau ^^

Cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei học từ vựng Kanji liên quan đến “Nam” (男) nhé!Từ vựng Kanji liên quan đến “Nam” (男)
1539146046711.png
>>> Xem chi tiết ở ĐÂY


>>> GHÉ THĂM TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI NHA <<<