[Tin học đại cương] Tổng hợp tài liệu + đề thi thử

Bích Ngọc Nguyễn

If you want something, just get it =))
#3
[REVIEW ĐỀ TIN CÔ NGUYỆT GIỮA KỲ] Khá là giống đề 1 bạn hôm qua up, ôn kĩ 3 chương đầu là ok
1. Cách nhập dữ liệu vào excel=> tất cả đều đúng
2. Rectangle -> Shift
3.Đvs liên kết trong ppt mệnh đề nào đúng
A. Ko thể chọn 1 file nhạc bất kỳ làm âm thanh cho lkết
B. Khi muốn thực hiện thao tác bắt buộc nhấn chuột
C. Các liên kết sau khi tạo ra ko thể xóa or sửa
D. Có thể sd lệnh tạo lkết để tạo ra tệp ppt mới
4. MS Word, thao tác chuyển dữ liệu so sánh trong biểu đồ Columns từ hàng sang cột và ng lại:
A. Bấm chuột ngoài biểu đồ/ Design/ Switch Row/ Columns
B. Đóng bảng Data Sheet/Switch Row/Columns
C.Mở bảng dữ liệu Data Sheet/Design/Switch Row/Columns
D.Đóng Data Sheet/Design/Switch Row/Columns
5. Win7bản quyền, đáp án nào đúng:
A.Cài thêm Microsoft Office
B. CD key + Windows
C. Kích hoạt Windows sau khi cài đặt trong vòng 1 tháng
D. Gọi điện để kích hoạt.
6. Đổi địa chỉ tuyệt đối : F4
7. Mấy cái thanh công cụ trong Word
8. Sumif (A2: C2; ">5"; A3:C3)
9. Gõ Telex kiểu nào sai?
A. a+s -> á
B. a 3 lần -> âa
C. a + s 2 lần -> as
D. a + SHIFT -> A
10. Shift cells up
11. Tách cột báo: Layout/Split Cells
12. Win 7 bản quyền
A. Cài thêm Microsoft Office
B. CD Key + Windows
C. Kích hoạt Windows sau khi cài đặt trong vòng 1 tháng
D. Gọi điện để kích hoạt
13. Sao chép win7 vào bộ nhớ đệm:
A. Edit + Copy
B. Ctrl C
C. Bấm chuột, Copy
D. Các ý đều đúng
Mấy câu về int(-0;3), countif
Hiệu ứng trong 1 trang và hiệu ứng chuyển trang trong ppt
15. Câu nào ko đúng trong ex: Thay đổi cùng lúc kích thước nhiều hàng.
23. Phát biểu nào sai khi nói về phần mềm mã nguồn mở:
A. Các định dạng file không hoàn toàn bị kiểm soát độc quyền bởi 1 vài nhà cung cấp
B. Phần mềm mã nguồn mở chỉ free vs ng dùng cá nhân
C. Phần mềm có thể đc sao chép hoàn toàn free
D. Có 1 cộng đồng hỗ trợ lớn. Không bị phụ thuộc vào 1 cty nào.
30. Shift cells columns
P/s: Tham khảo đề cập nhật trên page Moshub kiểu gì cx trúng cơ số câu trong ngân hàng đề{adore}{burn_joss_stick}{burn_joss_stick}{burn_joss_stick}https://m.facebook.com/groups/67083...rid=100004285899906&notif_id=1461730758229993