[Tiếng Anh chuyên ngành 2] Cô Hoàng Thu Giang

Bông Chan

Member
Ban Truyền Thông
#1
Tài liệu học TACN2 của cô Hoàng Thu Giang. Đáp án của bài tập dịch là đáp án chuẩn, được cô chữa trên lớp và sau đó mình về nhà tổng hợp lại nên độ chính xác là 100% nhé :) Ngoài ra còn có 1 số đề thi giữa kì của cô Giang, cô Dương Thủy và cô Kim Thoa nữa :)
https://drive.google.com/drive/folders/0B2t6xOywWQJ9UWZ0RjBWbEFjR0U
 
Sửa lần cuối:

Hpl TiAmo

New Member
#3
Phải chi biết sớm hơn... Đắng

Review đềthi CK 20/10/16
Lý thuyết:
1. What is “Eternal warranty”? How to avoid problems of an Eternal warranty?
2. Discriminate Litigation and Arbitration
3. What is partial invalidity provision?
4. When does a contract comes into force?
5. Cái corrective option nào thằng Seller prefer nhất?

Trans:
A. EV
1. Câu dịch về ng bán k phải chịu trách nhiệm đối với những corrosion (gỉ) do lũ (fluid), strike, lockout, acts of Gods,... trong sách ấy
2, 3 k nhớ
B.V-E
1. 1 câu trong sách, cái mà diễn giải 1 loạt interpretation, termination,... có trong sách
Cụm nước Cộng hòa XHCN VN trong TA
2. Ko nhớ

Bonus thêm 2 đề GK cô Giang
 

Đính kèm