Phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない

#1
Tiếp tục khám phá kho tàng Phó từ tiếng Nhật cồng kềnh của tiếng Nhật cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nha!!

Chủ điểm hôm nay đây:


Phân biệt phó từ とうてい・ない và ちっとも・ない

1538725933839.png

>>> Xem chi tiết tại ĐÂY


>>> GHÉ THĂM TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI NHA <<<