Diễn Đàn Sinh Viên FTU - Đại Học Ngoại Thương

Ductarzan
Ductarzan
vâng chiếu cố nốt đợt này =)) sau ko làm nữa ko lại tạo tiền lệ xấuuu =))